על כל סושי שאני אוכל אני מקבל 20 שקל

Found here: https://www.youtube.com/watch?v=PeQVPCt7sNc

Tags

 • Autos
 • Vehicles
 • Comedy
 • Education
 • Film
 • Gaming
 • Howto
 • Music
 • News
 • Politics
 • Activism
 • People
 • Blogs
 • Pets
 • Animals
 • Science
 • Technology
 • Sports
 • Travel

Related videos

"